Vücudumuz büyük ölçüde sudan oluşur ve biyoelektrik impulslarla kontrol edilir. Elektromanyetik kirlilik, ışınların vücuda girmesi nedeniyle bu doğal süreçleri bozabilir. Optimal hücre bakımı engellenir.VIVOBASE ürünleri, doğal alanı taklit eden ve bu nedenle güvenli bir şekilde kullanılabilecek bir belirli alan üretmek suretiyle elektromanyetik kirliliğe karşı koruma sağlar.
Frekansları ve titreşimleri üreten ve bir şekilde hareket eden elektromanyetik alanların aksine (mikrodalganın çalışma prensibine kıyasla), bu alanda hareket yoktur. Hücrelerin doğal metabolik süreçleri etkilenmez.
Oluşturulan alan, canlıların en üstteki deri tabakasında bulunan su moleküllerini yönlendirir (polarizasyonun oryantasyonu). Su molekülleri dipol (çift kutupludur); Asimetrik yapıları nedeniyle sürekli bir elektrik dipol momentine sahiptirler, yani bir tarafında negatif yüklü (oksijen atomu) iken diğer tarafında pozitif yüklüdür (her iki hidrojen atomu).
VIVOBASE ürünlerinin yarattığı özel alan sayesinde, vücuttaki su moleküllerinin yüksek ve düşük frekanslı elektromanyetik radyasyona maruz kalması önlenir. Sonuç olarak, vücuttaki hücreler yine yeterli suyu emebilir ve elektromanyetik kirliliğin zararlı etkisi büyük ölçüde azalır. Sonuç olarak, canlılar radyasyon ortamına maruz kalmasına rağmen sağlığını koruyabilirler.

POLARİZASYON KULLANARAK KORUMA

VIVOBASE kullanıldığında su moleküllerinin fiziksel davranışı
NATURAL LAW TR

VIVOBASE koruması ile: Vücut elektromanyetik kirlilik ve toprak radyasyonuna karşı korunur
VIVOBASE, vücuttaki su moleküllerini radyasyona karşı koruyucu bir duvar oluşturacak şekilde hizalayabilen elektrostatik bir alan oluşturur,
NATURAL LAW TR

VIVOBASE koruması olmadan:
Elektromanyetik ışınlar vücuda engellenmeksizin girebilir

HÜCRE BESLENMESİ OPTİMİZE EDİLİR

Bir hücre zarında H2O hücre kaynağının karşılaştırmalı temsili Elektromanyetik ortam, H2O moleküllerinin alanını etkiler. Elektromanyetik kirlilik, H2O moleküllerinin hücre zarından taşınmasını, bilinen tüm sağlık sonuçlarına yol açacak şekilde bozar.
NATURAL LAW TR

Elektromanyetik radyasyon olmadan Kapı doğru bir şekilde polarize edilmiş molekül için açılır.
NATURAL LAW TR

Elektromanyetik radyasyon ile molekül yanlış polariteye sahiptir ve sonuç olarak kapı kapalı kalır. molekül yanlış uzaysal konumu nedeniyle reddedilir.

SU KALİTESİ MUHAFAZA EDİLİR

BionEvapo ® çalışması ile belirlenen su molekülü yapısının etkisi

NATURAL LAW TR
NATURAL LAW TR
NATURAL LAW TR
Şekil 1: VBH AÇIK + Cep Telefonu AÇIK                                                               Şekil 2: VBH AÇIK + Cep Telefonu KAPALI                                       Şekil VBH KAPALI + Cep Telefonu AÇIK

Sonuç: VIVOBASE kullanılarak, elektromanyetik radyasyonun etkisi büyük ölçüde nötralize edilir ve su molekülü doğal şeklini korur (Şekil 1 ve Şekil 2) VIVOBASE olmadan, su molekülünün doğal yapısı tahrip olur (Şekil 3). VIVOBASE su molekülünün doğal yapısını muhafaza eder.

Vücudumuzun anten etkisi

Doğal bir perspektiften bakıldığında manyetik“ ancak çoğunlukla “elektro statik” alanlarla çevriliyiz. Bunların birlikte bulunması, dünyadaki yaşamımız için şarttır. Kalbimiz ve beynimizin çalışmaları, içsel biyoelektrik impulslarla düzenlenir ve kontrol edilir. Göç eden kuşlar ve diğer hayvanlar, oryantasyon, iletişim ve çevresel koşulların tanınması amacıyla bu alanları kullanırlar.
Teknik yenilikler ve bunun sonucu olarak çeşitli iletişim ağlarının (radar, mobil vb.) yaygınlaşması, yapay olarak oluşturulmuş elektromanyetik radyasyonun (elektromanyetik kirlilik) patlamasıyla sonuçlandı. Her bir canlı varlık ve doğal ortam bu maruziyetten etkilenmekte olup, eğilim hızla artmakta.

Elektromanyetik kirlilik vücudumuzdaki biyolojik süreçler için temel bir etkiye sahip olabilir.


Karmaşıklaşan bir husus olarak, ayrıca vücudumuz bir anten olarak hareket etmektedir. Vücut elektromanyetik radyasyonu alıp onu daha güçlü hale getirebiliyor. "Taşınabilir radyonuzda sabit bir radyo istasyonu bulmaya çalışırken, sadece kalıcı bir ses /çıtırtı duyduğunuzdaki etkiyi biliyor musunuz? “Ancak, taşınabilir radyonun antenini tuttuğunuzda sinyal daha da güçlenir. Bu etki, sizin temasınız/vücudunuzla radyo frekanslarını güçlendirdiğiniz için oluşmaktadır.
Aşağıdaki resim (1), anlatılan vücut anten etkisini göstermektedir. Ölçüm düzeneği, çeşitli frekans türlerini (0-21000 Hz) belirli bir süre boyunca yakalar. Sonuç, grafiksel olarak vurgulanır (deneğin doğrudan temasıyla ve temassız olarak).
NATURAL LAW TR
Resim 1: Zıt Birleşim: vücut teması olmadan (solda) alanların ölçümü ve vücut temasıyla alanların anten etkisinin güçlendirilmesi (sağda) *
* Frekans Yakalayıcı cihaz ile ölçüldü 0-15 Saniye → Ölçüm cihazı, denek ile doğrudan temas kurmadan mevcut alanları yakalar.
15 saniye sonra → Ölçüm cihazının anteni doğrudan deneğe bağlanır.

Vücut anten etkilerine karşı VIVOBASE MOBIL Etkisi


Aşağıdaki ölçüm düzeneği (Resim 2) VIVOBASE MOBILE cihazının anten etkisine karşı etkisini açık bir şekilde göstermektedir. VIVOBASE MOBILE cihazı açıldıktan kısa bir süre sonra anten etkisinde kısa bir zaman dilimi içerisinde bir düşme eğilimi görülmektedir.

NATURAL LAW TR
Resim 2: VIVOBASE MOBILE cihazı ile vücut anteninin gösterimi
Elektromanyetik radyasyonun etkisi 15 saniyeden sonra doğrudan denekte ölçülür. Spektral hatların artışı, vücudun anten etkisinden dolayı radyasyon darbesinde belirgin bir artışı göstermektedir. VIVOBASE MOBILE cihazı açıldıktan 30 saniye sonra, Ölçümün sadece 106 saniyelik bir süre boyunca gerçekleştirilmesine rağmen, spektral çizgilerin eğimi, anında azalma eğilimine girer.
VIVOBASE MOBILE cihazının (açık olarak) sürekli bir şekilde kullanımıyla 48H bir süre sonra denekte tekrar yapılan ölçüm (Resim 3) aşağıda gösterilmiştir. Sonuç, vücut anten etkisinin açıkça azaldığını ve vücudun “radyasyona karşı” korumasını kanıtladığını göstermektedir.

NATURAL LAW TR

Resim 3: 48 H'den sonra ölçülen VIVOBASE MOBILE cihazı (açık) ile vücut anteninin gösterimi

TIKLAYINIZ